Sākums : Par Banku

Vīzija, misija un mērķis

Vīzija, misija, mērķis, pamatvērtības un darbības stratēģija
 
Vīzija
 
Banka ir inovatīva, dinamiska un ir uzticams sadarbības partneris saviem klientiem.
 
Misija
 
Banka palīdz saviem klientiem attīstīties, nodrošinot viņus ar nepieciešamajiem pakalpojumiem,  finanšu resursiem un profesionāliem padomiem.
 
Mērķis
 
Mūsdienīga un efektīva finanšu institūcija, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem par bankas sniegtajiem pakalpojumiem.
 
Pamatvērtības
 
Banka ir atbildīga un profesionāla. Šīs vērtības Banka izmanto savā  ikdienas  darbībā un attieksmē pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību. 
 
Darbības stratēģija
 
Bankas stratēģija ir būt mūsdienīgai un efektīvai bankai, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem. Stratēģijas galvenās prioritātes ir cieša un individuāla sadarbība ar klientiem, darbības, kas vērstas uz produktivitātes  un kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu,  kā arī mērķtiecīga attīstība izvēlētajās biznesa jomās – korporatīvo klientu apkalpošana, korporatīvās finanses, finanšu tirgus pakalpojumi.


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija
_