Sākums : Uzņēmumiem : Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts : Konta atvēršana Latvijas rezidentiem

Konta atvēršana Latvijas rezidentiem

Norēķinu konta atvēršanai AS Expobank Latvijas rezidentiem - juridiskām personām un personu apvienībām jāiesniedz šādi dokumenti:
  • personas reģistrācijas apliecība;
  • statūti ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju;
  • protokols, lēmums, rīkojums u.tml. dokuments, kas apliecina personas iecelšanu vai ievēlēšanu amatā, Uzņēmuma reģistra dokumenti par amatpersonas reģistrēšanu;
  • paraksttiesīgās (pārstāvības tiesīgās) personas personu apliecinošs dokuments – pase;
  • dalībnieku reģistrs;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja klientu pārstāv pilnvarnieks;
  • dokumenti klienta saimnieciskās darbības pārzināšanai un patiesā labuma guvēja noteikšanai saskaņā ar likuma "Par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasībām. Detalizēta informācija atrodas sadaļā "Noteikumi" (sk. Klienta identifikācijas noteikumu 6.punktu).
Bankā ir jāiesniedz (jāuzrāda) personu identificējošo dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas.
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
Kipras filiāle
I-Banka Latvija
_