Sākums : Brokeru pakalpojumi : MiFID

MiFID

Eiropas Parlamenta direktīva par finanšu instrumentu tirgiem MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) stājās spēkā 2007.gada 1.novembrī un ir daļa no Eiropas Savienības plāna par vienota finanšu instrumentu un pakalpojumu tirgus dibināšanu.

MiFID direktīva reglamentē investoru un investīciju pakalpojumu lietotāju tiesisko aizsardzību, rada kopējos noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai visā Eiropas Savienības ekonomiskā vidē, ka arī regulē kapitāla tirgus funkcionēšanu Eiropā. Latvijas Republikā MiFID prasības ir iekļautas Finanšu instrumentu tirgus likumā.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR) un Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (MiFID), kopā - MIFID II.

Minēto jauno tiesību aktu galvenais mērķis ir stiprināt klientu interešu aizsardzību ieguldījumu pakalpojumu jomā, kā arī padarīt Eiropas Savienības finanšu tirgu stabilāku un pārredzamāku. Tie rada papildu pasākumus produktu pārvaldībai, kontroles un vadības funkciju nostiprināšanai, kā arī finanšu uzraudzības uzlabošanai.

Saskaņā ar MiFID direktīvas prasībām esam izstrādājuši un apstiprinājuši dokumentu paketi, kas reglamentē brokeru pakalpojumu sniegšanas procesu. Ar dokumentiem būtu jāiepazīstas pirms sadarbības uzsākšanas:

Pamatojoties uz MiFID Regulas 2017/576 prasībām ieguldījumu sabiedrības publicē piecas galvenās izpildes vietas attiecībā uz tirdzniecības apjomiem attiecībā uz visiem izpildītajiem klientu rīkojumiem katrā finanšu instrumentu klasē.

Labākās 5 izpildes vietas (2019. gads).csv

Labākās 5 izpildes vietas (2019. gads).pdf

Viena no MiFID direktīvas prasībām ir klientu klasifikācija – pirms investīciju pakalpojumu sniegšanas, pakalpojumu sniedzējam ir jāpiešķir klientam viens no sekojošiem statusiem: privātais klients, profesionālais klients, tiesīgais darījumu partneris. Statuss nosaka klienta tiesiskās aizsardzības pakāpi investīciju pakalpojumu saņemšanas procesā, tai skaitā arī brokeru pakalpojumu sniegšanas procesā. AS Expobank klientu klasifikāciju principi ir noteikti Klientu klasifikācijas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, politikā. Politikā ir noteikts, ka AS Expobank specializējas pakalpojumu sniegšanā profesionāliem klientiem, un nesniedz investīciju pakalpojumus klientiem, kuriem šāds statuss nav piešķirts.

Priecāsimies sniegt Jums atbildes uz Jūsu jautājumiem par iespējām finanšu tirgos, tirdzniecību un brokeru pakalpojumiem. Brokeru operāciju pārvaldes kontakttālrunis: +371 66155777, e-pasts: broker@expobank.eu.

 
Saistībā ar tirdzniecības konta atvēršanas jautājumiem AS Expobank Jūs variet vērsties pie Jūsu klientu apkalpošanas menedžera. Dokumentus, kas reglamentē mūsu sadarbību, Jūs atradīsiet sadaļā “Noteikumi”.

 

 

Brokeru operāciju pārvalde

+371 66155777

broker@expobank.eu

 AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija