Sākumlapa
07.05.2021, 21:30:09 
 
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk  Pārdod
EUR/USD 1.194 1.237
GBP/USD 1.378 1.42
USD/CHF 0.883 0.915
USD/RUB 71.58 76.01
Visas valūtas
 
 
Sākums : Dokumenti : Klienta anketas

Klienta anketas

AS Expobank sniedz finanšu pakalpojumus uzticamiem klientiem un sadarbības partneriem, kuru darbība ir saprotama, lai pēc iespējas novērstu Bankas iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā un nepieļautu zaudējumu rašanos, kas saistīta ar labticīgo klientu un sadarbības partneru uzticības zudumu. Sadarbībā ar klientiem Banka ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī starptautiskos un labās prakses standartus cīņā ar noziedzīgā ceļā iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
 
AS Expobank sāk sniegt finanšu pakalpojumus klientam, kad ir veikta klienta identifikācija un sākotnējā izpēte. Uzsākot sadarbību, klientam ir jāaizpilda Klienta anketa, kas ir neatņemama klienta sākotnējās izpētes sastāvdaļa, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par klientu, konta atvēršanas mērķi un Bankas pakalpojumiem, ko klients plāno izmantot, informāciju par plānoto saimniecisko vai personisko darbību, plānotajiem darījumu apjomiem un darījuma partneriem, par klienta patieso labuma guvēju, tā nodarbošanos, sākotnējo līdzekļu izcelsmi, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
 
Aizpildot Klientu anketu un tās pielikumus, lūdzam laukos “valsts kods” norādīt atbilstošās valsts divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO3166: "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (Piemēram: LV- Latvija, EE – Igaunija, LT – Lietuva), valstu saraksts.


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_