Sākums : Par Banku : Par Banku

Par Banku

AS Expobank (Banka) ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991. gadā.
Kopš 2012. gada Bankas vienīgais akcionārs ir Igor Kim..
 
Vīzija, misija, mērķis, pamatvērtības un darbības stratēģija
 
Vīzija
 
Banka ir inovatīva, dinamiska un ir uzticams sadarbības partneris saviem klientiem.
 
Misija
 
Banka palīdz saviem klientiem attīstīties, nodrošinot viņus ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, finanšu resursiem un profesionāliem padomiem.
 
Mērķis
 
Mūsdienīga un efektīva finanšu institūcija, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem, kā arī procentu ieņēmumiem no kreditēšanas pakalpojumiem.
 
Pamatvērtības
 
Banka ir atbildīga un profesionāla. Šīs vērtības Banka izmanto savā ikdienas darbībā un attieksmē pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību. 
 
Darbības stratēģija
 
Bankas stratēģija ir būt mūsdienīgai un efektīvai bankai, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem, kā arī procentu ieņēmumiem no kreditēšanas pakalpojumiem. Stratēģijas galvenās prioritātes ir cieša un individuāla sadarbība ar klientiem, darbības, kas vērstas uz produktivitātes un kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu, kā arī mērķtiecīga attīstība izvēlētajās biznesa jomās – klientu naudas plūsmu apkalpošana, uzņēmumu un privātpersonu kreditēšana, dokumentārās operācijas, finanšu tirgus un brokeru pakalpojumi.


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_