Sākums : Privātpersonām : Pieprasījuma noguldījuma konts : Norēķinu kontu maiņa

Norēķinu kontu maiņa

Par fizisko personu norēķinu kontu maiņu
 
Atbilstoši Eiropas Komisijas nostādnei līdz 2009. gada 1. novembrim visās dalībvalstīs bija jāievieš privātpersonu norēķinu kontu maiņas principi. To sagatavošana un ieviešanas koordinēšana Eiropā tika uzdota Eiropas banku sektora komitejai (EBIC), bet valstu līmenī – nacionālajām banku asociācijām.
 
Latvijas Komercbanku asociācija, balstoties uz EBIC izstrādātajiem „Vienotiem kontu maiņas principiem”, sagatavoja Latvijas „Vienotos fizisko personu norēķinu kontu maiņas principus”.
 
Atbilstoši Vienotajiem principiem un to ieviešanas kārtībai, Banka ir veikusi nepieciešamos pasākumus Vienoto principu ieviešanai bankā līdz 2009.g. 30. decembrim.
 
Vienotie kontu maiņas principi stājas spēkā no 2010. gada 1. janvāra.
 
Klientu ievērībai!
 
Banka nenodrošina Vairākkārtējo tiešo debetu nepārtrauktu norisi, bet Banka var piedāvāt Regulāro maksājumu rīkojumu izpildi un iepazīstināt Klientu ar to izpildes noteikumiem un Tarifiem.
 
 
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_