Sākums : Privātpersonām : Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījums (depozīts) ir ērts, drošs un vienkāršs naudas līdzekļu glabāšanas un papildu ienākumu gūšanas veids, saņemot noguldījuma procentus. Noguldot depozītu AS Expobank, Jūs domājat ne tikai par savu uzkrājumu saglabāšanu un papildināšanu, bet arī par savu bērnu nākotni.

Mūsu bankā Jūs īsā laikā varat noformēt depozīta līgumu ar Jums izdevīgiem noteikumiem eiro un ASV dolāros uz termiņu no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. Banka piedāvā augstas, banku pakalpojumu tirgū konkurētspējīgas procentu likmes. Jūs varat būt pārliecināts, ka noslēgtā līguma darbības laikā, mainoties termiņnoguldījumu procentu likmei, Jūsu līgumā norādītā procentu likme paliks nemainīga.

Fiziskai personai, noguldot bankā depozītu, vienlaikus bez maksas tiek atvērts arī pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts, kura uzturēšanu banka veic bez maksas un kurā tiek ieskaitīti procenti par depozītu un, beidzoties depozīta termiņam, arī noguldījuma pamatsumma.

Piedāvāto depozītu veidi:
  • termiņnoguldījums ar procentu izmaksu termiņa beigās;
  • termiņnoguldījums ar procentu izmaksu saskaņā ar periodu, kas paredzēts līgumā (t.i. procenti tiek izmaksāti depozīta līguma darbības laikā ar līguma noteikto izmaksu regularitāti, piemēram, ik mēnesi vai ceturksni)
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija
_