Sākums : Uzņēmumiem : Norēķinu operācijas

Norēķinu operācijas

AS Expobank veic vietējos (uz citām bankām Latvijā) un starptautiskos kredīta pārvedumus (naudas pārvedumus) ASV dolāros, eiro un citās brīvi konvertējamās valūtās, Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās. Lai veiktu naudas pārvedumu, Jums ir nepieciešams aizpildīt maksājuma uzdevumu un iesniegt to Bankā. Visātrāk to iespējams veikt, izmantojot INTERNETBANKAS sistēmu. Banka piedāvā Jums izvēlēties naudas pārvedumu ar šādiem izpildes termiņiem:

1) Eiro pārvedumiem uz EEZ bankām:
  • SEPA pārvedums – banka to izpilda tajā pašā dienā, ja iesniegts bankā līdz 15.30 un izpilda nākamā darba dienā, ja iesniegts bankā no 15.30 līdz bankas darba dienas beigām;
  • steidzams pārvedums – banka to izpilda tajā pašā dienā, ja iesniegts bankā līdz 16.30;
2) starptautiskiem naudas pārvedumiem:
  • standarta pārvedums – banka nodod naudas līdzekļus saņēmēja vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc dienas, kad maksājuma uzdevums pieņemts izpildei bankā;
  • steidzams pārvedums – banka nodod naudas līdzekļus saņēmēja vai starpniekbankai dienā, kad maksājuma uzdevums pieņemts izpildei bankā;
  • ekspress pārvedums – banka nodod naudas līdzekļus saņēmēja vai starpniekbankai dienā, kad maksājuma uzdevums pieņemts izpildei bankā paātrinātā kārtībā.
SEPA (Vienotā eiro maksājumu telpa) pārskaitījumi - ir maksājumu veids, kas paredz iespēju visiem patērētājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī tie atrastos, veikt un saņemt eiro maksājumus gan starp valstīm, gan vienas valsts ietvaros, saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.
 
Lai maksājumu veiktu pēc SEPA standartiem, tam ir jāatbilst šādām prasībām:
 
Maksājuma valūta - eiro
Maksājums tiek nosūtīts uz ES dalībvalsts banku, kā arī uz Īslandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu vai Šveici
Maksājuma tips - standarta
Saņēmēja kontu jānorāda IBAN formātā
Jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam
Maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju (komisiju sedz dalīti)
Saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir norādīti korekti


Sīkāks pārvedumu iesniegšanas un izpildes veidu apraksts dažādām valūtām sniegts sadaļā "Tarifi" un to pielikumā "Maksājuma uzdevumu izpildes termiņi".

Veicot starptautiskos naudas pārvedumus, Jūs varat izvēlēties vienu no trīs komisijas maksu apmaksas veidiem:

  • OUR (maksātājs) — Klients samaksā Bankai komisiju, saskaņā ar Bankas tarifiem. Ja pārējās Kredīta pārvedumā iesaistītās bankas pieprasa komisijas, Banka bezakcepta kārtībā noraksta šīs komisijas no Klienta Konta, savukārt tām nav tiesību ieturēt savas komisijas no Kredīta pārveduma summas, bet ir jāieskaita summa pilnā apmērā Saņēmēja kontā;
  • SHA (dalīti) — klients samaksā Bankai komisiju, saskaņā ar Bankas tarifiem. Visas pārējo Kredīta pārvedumā iesaistīto banku komisijas tiek ieturētas no Saņēmēja konta vai no Kredīta pārveduma summas;
  • BEN (saņēmējs) — visas komisijas apmaksā Saņēmējs. Bankas komisijas maksa, saskaņā ar Bankas tarifiem, tiek ieturēta no Maksājuma rīkojumā uzrādītās summas.
Sīkāks komisijas maksu apraksts dažādām valūtām sniegts sadaļā "Tarifi".
Kvalificēti bankas speciālisti ir vienmēr gatavi palīdzēt izvēlēties tieši Jums piemērotāko naudas pārveduma veidu, aizpildīt maksājuma uzdevumu un sniegt visas nepieciešamās konsultācijas.
 
3) regulārie maksājumi
 
Regulārais maksājums nodrošina regulāru pārskaitījumu veikšanu par noteiktu summu no klienta norēķinu konta saskaņā ar norādītajiem rekvizītiem noteiktā datumā. Ar regulāro maksājumu iespējams pārskaitīt naudas līdzekļus no klienta norēķinu konta gan uz kontu AS Expobank, gan uz citu banku, tāpat iespējams arī izvēlēties pārskaitījuma valūtu – maksājumu var veikt gan eiro, gan ārvalstu valūtā.
 
Regulārā maksājuma pieteikumu varat iesniegt ierodoties Bankā vai Internetbankā. Pēc regulārā maksājuma pieteikuma saņemšanas noteiktā datumā Banka Jūsu vietā veiks maksājumu saskaņā ar norādītajiem rekvizītiem.
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_