Sākums : Uzņēmumiem : Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts : Konta atvēršana Latvijas rezidentiem

Konta atvēršana Latvijas rezidentiem

Norēķinu konta atvēršanai AS Expobank Latvijas rezidentiem - juridiskām personām un personu apvienībām jāiesniedz šādi dokumenti:
  • statūti (spēkā esošajā redakcijā);
  • paraksttiesīgās (pārstāvības tiesīgās) personas, dalībnieka (labuma guvēja) pases vai ID kartes;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja klientu pārstāv pilnvarnieks;
  • dokumenti klienta saimnieciskās darbības pārzināšanai un patiesā labuma guvēja noteikšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
  • banka var pieprasīt iesniegt vai aizpildīt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams.
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_