Sākums : Uzņēmumiem : Starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšana

Starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšana

Uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar tirdzniecību un kuru sadarbības partneri atrodas dažādās valstīs, ir ērti un izdevīgi izmantot bankas piedāvātos starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanas pakalpojumus. Banka piedāvā šādus starptautisko tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu veidus:
  • kredīta vēstules - tas ir AS Expobank dots galvojums samaksāt eksportētājam (pārdevējam) noteiktu naudas summu pret kredīta vēstules noteikumiem atbilstošu dokumentu iesniegšanas bankā. Kredīta vēstule garantē pircējam, ka banka izdarīs maksājumu tikai pret dokumentu apliecinājumu, ka attiecīgā prece nosūtīta saskaņā ar kredīta vēstules noteikumiem. Savukārt, pārdevējam tiek garantēts, ka tas saņems noteiktu naudas summu par nosūtīto preci, ja iesniegs bankā dokumentus, kas apliecinās, ka izpildīti visi kredīta vēstules noteikumi;
  • dokumentu inkaso – tas ir ar naudas summas iekasēšana no pircēja noteiktā laikā pret dokumentiem. Dokumentu inkaso darbības shēma ir šāda:
    - pircējs un pārdevējs paraksta pirkuma – pārdevuma līgumu, kurā vienojas, ka 
      apmaksas  veids ir dokumentu inkaso;
    - pārdevējs nosūta preci un iesniedz savā bankā dokumentus, kas apliecina
      preču nosūtīšanu;
    - pārdevēja banka tā uzdevumā nosūta dokumentus pircēja bankai, kura nekavējoties
      paziņo pircējam par dokumentu saņemšanu un to apmaksas termiņiem;
    - pircējs izpērk dokumentus no bankas tūlīt (dokumenti pret samaksu);
    - ieguvis preču īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus, pircējs saņem preci,
      pārdevējs – naudu.
 
Bankas veic norēķinus starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanā atbilstoši:
  • Vispārīgiem kredītu vēstuļu noteikumiem un izmantošanas kārtībai (Kredīta vēstuļu vienotās paražas un prakse, izdevums Nr.600).  
  • Vienotie inkaso noteikumi (Starptautiskās Tirdzniecības palātas Parīzē publikācija Nr. 522).
Bankas speciālisti sniegs konsultācijas par starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanas pakalpojumiem un palīdzēs Jums izvēlēties piemērotāko veidu un risinājumu Jūsu uzņēmumam.
  

 

Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_