Sākums : Uzņēmumiem : Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījumu gada procentu likmes ar procentu izmaksu termiņa beigās

Valūta

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

24 mēneši

36 mēneši

EUR

0.15%

0.20%

0.40%

1.10%

1.35%

1.65%

USD

0.25%

0.30%

0.40%

0.75%

1.00%

-

RUB

2.50%

2.75%

-

-

-

-

 

Termiņnoguldījumu gada procentu likmes ar regulāro procentu izmaksu

Valūta

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

24 mēneši

36 mēneši

EUR

-

0.10%

0.30%

1.00%

1.25%

1.55%

USD

-

0.20%

0.30%

0.65%

0.90%

-

Minimālā noguldījuma summa 5 000 EUR, 5 000 USD, 1 000 000 RUB *

 

Tarifi juridiskām personām, kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank**

 Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršana

 Bezmaksas

 Maksa par norēķinu konta uzturēšanu mēnesī

 Bezmaksas

 Neaktīvā norēķinu konta uzturēšana (neaktīvs norēķinu konts ir tāds norēķinu
 konts, kurā pusgada laikā klients neveic nekādas operācijas)

 Bezmaksas

 Pieslēgšana Internetbankas sistēmai

 Bezmaksas

 DIGIPASS ierīces izsniegšana un nomaiņa tehnisku iemeslu dēļ

 Bezmaksas

 Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu pēc klienta
 iniciatīvas, ja līgums tiek izbeigts 1. (pirmā) gada laikā, skaitot no noguldījuma
 izvietošanas datuma

 1% no
 termiņnoguldījuma
 pamatsummas

 Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu, ja līgums
 tiek izbeigts pēc 1 (viena) gada, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma

 Netiek piemērots

 MasterCard Gold izsniegšana

 Bezmaksas

 Mastercard Gold izmantota Kredīta procentu likme, ja nodrošinājumā ir
 Termiņnoguldījums

 14% gadā

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Gold lietošanu mēnesī
 - pirmajā gadā
 - turpmākajos gados

 
 bezmaksas
 3.00 EUR/3.35 USD

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Gold lietošanu mēnesī, ja izvietots
 Termiņnoguldījums par summu virs 100 000 EUR

 Bezmaksas

 Norēķinu konta slēgšana

 Bezmaksas

 

* Ja termiņnoguldījums tiek atvērts uz termiņu, vienādu ar pilnu mēnešu skaitu, kas nav norādīts procentu tabulā, termiņnoguldījumam tiek noteikta gada procentu likme, kas atbilst tuvākajam mazākajam noguldījuma termiņam.

Ja summa ir lielāka par 100 000 EUR, 120 000 USD, 7 000 000 RUB, tad pēc pušu vienošanās, ir iespēja veikt termiņnoguldījumus arī uz citiem termiņiem un nosacījumiem.

 

** Tarifi attiecas uz klientiem Latvijas Republikas rezidentiem, kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank. Tarifi ir spēkā līdz 1 mēnesim pēc termiņnoguldījuma līguma beigu datuma. Pakalpojumu cena, kas nav norādīta šajā tarifu grupā, tiek piemērota saskaņā ar standarta tarifiem. Ar standarta tarifiem variet iepazīties šeit.

 AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija
_