Sākums : Uzņēmumiem : Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījumi

Ja komersantam vai cita veida juridiskai personai ir uz laiku brīvi naudas līdzekļi, tad termiņnoguldījums (depozīts) ir ērts, drošs un vienkāršs to glabāšanas un papildu ienākumu gūšanas veids.

AS Expobank pieņem termiņnoguldījumus no juridiskām personām, kurām bankā ir atvērts pieprasījuma noguldījuma konts, t.i., noguldot depozītu, uzņēmumam tiks atvērts arī norēķinu konts (ja tāds jau nav atvērts).

Bankas klients var īsā laikā noformēt depozīta līgumu bankā ar izdevīgiem noteikumiem eiro un ASV dolāros uz termiņu no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. Banka piedāvā augstas, banku pakalpojumu tirgū konkurētspējīgas procentu likmes. Klients var būt pārliecināts, ka noslēgtā līguma darbības laikā, mainoties termiņnoguldījumu procentu likmei, līgumā norādītā procentu likme paliks nemainīga.

Procenti par depozītu un, beidzoties depozīta termiņam,  arī noguldījuma pamatsumma tiek ieskaitīta klienta norēķinu kontā.

Piedāvāto depozītu veidi:
  • termiņnoguldījums ar procentu izmaksu termiņa beigās;
  • termiņnoguldījums ar procentu izmaksu saskaņā ar periodu, kas paredzēts līgumā (t.i. procenti tiek izmaksāti depozīta līguma darbības laikā ar līguma noteikto izmaksu regularitāti, piemēram, ik mēnesi vai ceturksni).

     

 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija
_