Sākumlapa
01.03.2021, 15:00:07 
 
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk  Pārdod
EUR/USD 1.183 1.226
GBP/USD 1.372 1.414
USD/CHF 0.896 0.928
USD/RUB 71.89 76.33
Visas valūtas
 
 

Jaunās procentu likmes līdz 1,65% gadā noguldījumiem apmērā no 5000 EUR

Termiņnoguldījumu gada procentu likmes ar procentu izmaksu termiņa beigās

Valūta

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

24 mēneši

36 mēneši

EUR

0.20%

0.25%

0.55%

1.15%

1.50%

1.65%

USD

1.00%

1.05%

1.20%

1.30%

1.35%

-

RUB

3.00%

3.25%

-

-

-

-

 

Termiņnoguldījumu gada procentu likmes ar regulāro procentu izmaksu

Valūta

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

24 mēneši

36 mēneši

EUR

-

0.20%

0.45%

1.05%

1.40%

1.55%

USD

-

0.95%

1.10%

1.20%

1.25%

-

Minimālā noguldījuma summa 5 000 EUR, 5 000 USD, 1 000 000 RUB *

 

Tarifi fiziskām personām (tarifus juridiskām personām skatīt šeit), kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank**

 Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršana

 Bezmaksas

 Maksa par konta uzturēšanu mēnesī

 Bezmaksas

 Neaktīvā norēķinu konta uzturēšana (neaktīvs norēķinu konts ir tāds norēķinu
 konts, kurā pusgada laikā klients neveic nekādas operācijas)

 Bezmaksas

 Pieslēgšana Internetbankas sistēmai

 Bezmaksas

 DIGIPASS ierīces izsniegšana un nomaiņa tehnisku iemeslu dēļ

 Bezmaksas

 Termiņnoguldījuma summas skaidrā naudā iemaksa kontā

 Bezmaksas

 Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā
 naudā no konta bankā

 0.5% no summas

 Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu pārskaitīšana EUR valūtā
 uz klienta norēķinu kontu citā Eiropas Ekonomiskajā Zonā ietilpstošā bankā
 1 mēneša laikā no termiņnoguldījuma līguma beigu datuma

 Bezmaksas

 Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu, nebrīdinot   banku 10 dienas iepriekš

 1% no
 termiņnoguldījuma
 pamatsummas

 MasterCard Standard / MasterCard Gold izsniegšana

 Bezmaksas

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Standard lietošanu mēnesī

 1.50 EUR/
 2.50 USD

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Gold lietošanu mēnesī

 2.00 EUR/
 3.50 USD

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Standard/Gold lietošanu mēnesī, ja
 izvietots Termiņnoguldījums par summu virs 100 000 EUR

 Bezmaksas

 Mastercard Standard/Mastercard Gold izmantotā Kredīta procentu likme, ja
 nodrošinājumā ir Termiņnoguldījums

 14% gadā

 Norēķinu konta slēgšana

 Bezmaksas

 

* Ja termiņnoguldījums tiek atvērts uz termiņu, vienādu ar pilnu mēnešu skaitu, kas nav norādīts procentu tabulā, termiņnoguldījumam tiek noteikta gada procentu likme, kas atbilst tuvākajam mazākajam noguldījuma termiņam.

Ja summa ir lielāka par 100 000 EUR, 120 000 USD, 7 000 000 RUB, tad pēc pušu vienošanās, ir iespēja veikt termiņnoguldījumus arī uz citiem termiņiem un nosacījumiem.

 

** Tarifi attiecas uz klientiem Latvijas Republikas rezidentiem, kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank. Tarifi ir spēkā līdz 1 mēnesim pēc termiņnoguldījuma līguma beigu datuma. Pakalpojumu cena, kas nav norādīta šajā tarifu grupā, tiek piemērota saskaņā ar standarta tarifiem. Ar standarta tarifiem variet iepazīties šeit.

 


« Atpakaļ


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_