Sākumlapa
17.06.2021, 21:00:10 
 
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk  Pārdod
EUR/USD 1.17 1.213
GBP/USD 1.372 1.413
USD/CHF 0.899 0.931
USD/RUB 70.22 74.56
Visas valūtas
 
 
Sākums : Termiņnoguldījumi

Termiņnoguldījumi

TERMIŅNOGULDĪJUMU GADA PROCENTU LIKMES
(procenti tiek izmaksāti termiņa beigās)*

 

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

3 gadi

5 gadi

Min summa USD 1 000
Max summa USD 140 000**

0,10

0,60

1,00

1,20

1,40

1,65

Min summa EUR 1 000
Max summa EUR 100 000**

0,10

0,40

1,10

1,35

1,60

1,75

 

TERMIŅNOGULDĪJUMU GADA PROCENTU LIKMES
AR REGULĀRO PROCENTU IZMAKSU
(procenti tiek izmaksāti saskaņā ar periodu, kurš paredzēts līgumā)*

 

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

3 gadi

5 gadi

Min summa USD 1 000
Max summa USD 140 000**

0,50

0,90

1,10

1,30

1,55

Min summa EUR 1 000
Max summa EUR 100 000**

0,30

1,00

1,25

1,50

1,65

 

Tarifi fiziskām personām (tarifus juridiskām personām skatīt šeit), kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank***

 Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršana

 Bezmaksas

 Maksa par konta uzturēšanu mēnesī

 Bezmaksas

 Neaktīvā norēķinu konta uzturēšana (neaktīvs norēķinu konts ir tāds norēķinu
 konts, kurā pusgada laikā klients neveic nekādas operācijas)

 Bezmaksas

 Pieslēgšana Internetbankas sistēmai

 Bezmaksas

 DIGIPASS ierīces izsniegšana un nomaiņa tehnisku iemeslu dēļ

 Bezmaksas

 Termiņnoguldījuma summas skaidrā naudā iemaksa kontā

 Bezmaksas

 Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā
 naudā no konta bankā

 0.5% no summas

 Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu pārskaitīšana EUR valūtā
 uz klienta norēķinu kontu citā Eiropas Ekonomiskajā Zonā ietilpstošā bankā
 1 mēneša laikā no termiņnoguldījuma līguma beigu datuma

 Bezmaksas

 Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu pēc klienta
 iniciatīvas, ja līgums tiek izbeigts 1. (pirmā) gada laikā, skaitot no noguldījuma
 izvietošanas datuma

 1% no
 termiņnoguldījuma
 pamatsummas

 Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu, ja līgums
 tiek izbeigts pēc 1 (viena) gada, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma

 Netiek piemērots

 MasterCard Standard / MasterCard Gold izsniegšana

 Bezmaksas

 Maksa par kartes Mastercard Standard lietošanu mēnesī
 - pirmajā gadā
 - turpmākajos gados

 
 bezmaksas
 1.50 EUR/2.50 USD

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Gold lietošanu mēnesī

 2.00 EUR/
 3.50 USD

 Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Standard/Gold lietošanu mēnesī, ja
 izvietots Termiņnoguldījums par summu virs 100 000 EUR

 Bezmaksas

 Mastercard Standard/Mastercard Gold izmantotā Kredīta procentu likme, ja
 nodrošinājumā ir Termiņnoguldījums

 14% gadā

 Norēķinu konta slēgšana

 Bezmaksas

 

* Ja termiņnoguldījums tiek atvērts uz termiņu, vienādu ar pilnu mēnešu skaitu, kas nav norādīts procentu tabulā, termiņnoguldījumam tiek noteikta procentu likme, kas atbilst tuvākajam mazākajam noguldījuma temiņam

** Procentu likme termiņnoguldījumam, kura summa pārsniedz noteikto maksimālo - saskaņā ar vienošanos. Termiņnoguldījuma summa var būt tikai vesels skaitlis, banka neizvieto summas ar centiem

*** Tarifi attiecas uz klientiem Latvijas Republikas rezidentiem, kuriem ir termiņnoguldījums AS Expobank. Tarifi ir spēkā līdz 1 mēnesim pēc termiņnoguldījuma līguma beigu datuma. Pakalpojumu cena, kas nav norādīta šajā tarifu grupā, tiek piemērota saskaņā ar standarta tarifiem. Ar standarta tarifiem variet iepazīties šeit.

 AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_