Garantijas

Lai nodrošinātu saistību izpildi, darījumu partneri var izmantot Expobank piedāvātās garantijas

Sazinieties ar mums! 

loan@expobank.eu

+371 67 043 500

Expobank piedāvā dažādus bankas garantijas veidus, lai sniegtu uzņēmumiem vēl vairāk iespēju:

  1. Piedāvājuma nodrošinājuma garantija tiek izmantota, piedaloties konkursos un iepirkumos. Banka garantē garantijas saņēmējam, ka garantijas prasītājs neatsauks savu piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, konkursa vai iepirkuma uzvaras gadījumā noslēgs līgumu saskaņā ar konkursa vai iepirkuma noteikumiem
  2.  Saistību izpildes garantija tiek izmantota līguma noslēgšanas gadījumā. Banka garantē garantijas saņēmēja prasību izpildi, ja garantijas prasītājs nevarēs izpildīt savas saistības saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem
  3.  Avansa atmaksas garantija tiek izmantota priekšapmaksas veikšanas gadījumos. Banka garantē avansa atmaksu, ja garantijas prasītājs neizpilda savas saistības saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem
  4. Garantijas laika garantija tiek izmantota gadījumos, kad banka garantē garantijas saņēmēja prasību izpildi, ja garantijas prasītājs nevarēs izpildīt savas garantijas laika saistības garantijas periodā saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem

Atkarībā no klienta vajadzībām, darījuma specifikas un līguma nosacījumiem Expobank var izsniegt arī cita veida garantijas

Saņemt bankas konsultāciju