Lapas lietošanas noteikumi

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

Definīcijas

 • Banka – AS Expobank, vienotais reģistrācijas numurs 40003043232, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā; juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija; mājas lapas adrese internetā www.expobank.eu, elektroniskā pasta adrese: info@expobank.eu. Bankai ir izsniegta licence kredītiestādes darbības veikšanai, un Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, www.fktk.lv).
 • Bankas mājas lapa – Bankas mājas lapa internetā www.expobank.eu.
 • Noteikumi – šie Bankas mājas lapas lietošanas noteikumi.
 • Pakalpojumi – finanšu pakalpojumi, kurus Banka piedāvā saviem potenciālajiem un esošajiem klientiem savas parastās komercdarbības ietvaros. 
 • Politika – Bankas Privātuma un personas datu aizsardzības politika.
 • Sīkdatnes (cookies) – neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklētājs atver vietni Bankas mājas lapā. Sīkdatnes apmeklētajai vietnei palīdz atcerēties apmeklētāja pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem apmeklētājs izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi apmeklētājam nebūtu jānorāda no jauna.

Vispārīgie jautājumi

 • Banka ir mājas lapas www.expobank.eu īpašniece.
 • Bankas mājas lapas lietošanas noteikumus nosaka šie Noteikumi, un tie ir saistoši katram Bankas mājas lapas apmeklētājam, tajā skaitā Bankas klientam (turpmāk – apmeklētājs).
 • Bankas mājaslapas lietošana ir uzskatāma par apliecinājumu tam, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas Bankas mājaslapu lietot saskaņā ar Noteikumiem. 
 • Banka ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Noteikumus, kas stājas spēkā pēc Noteikumu jaunās redakcijas publicēšanas Bankas mājaslapā. 
 • Banka var reģistrēt informāciju par Bankas mājaslapas un citu Bankas uzturētu tīmekļa vietņu apmeklētāju, izmantojot Sīkdatnes. Banka var reģistrēt apmeklētāja informāciju par Bankas mājaslapas apskatīšanas datumu un laiku, apmeklētāja izmantoto pārlūkprogrammu, apmeklētāja IP adresi un citu informāciju. Jebkura šādā veidā iegūta informācija par Bankas mājaslapas apmeklētāju uzskatāma par konfidenciālu un tā būs pieejama tikai Bankai. Detalizētāku informāciju par Sīkdatnēm skatīt šeit.
 • Privātuma un personas datu aizsardzības politika ir atrodama šeit.

Bankas mājas lapā iekļautā informācija un tās būtība

 • Bankas mājaslapā tiek publicēta informācija par Banku, tās darbību, piedāvātajiem Pakalpojumiem un to sniegšanas noteikumiem. 
 • Informācija par Pakalpojumiem negarantē to pieejamību, un Banka saistībā ar minēto neuzņemas nekādu atbildību par apmeklētāja iespējamajām pretenzijām un kaitējumu, ja tāds rastos šīs mājaslapas lietošanas rezultātā. 
 • Bankas mājaslapā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, izņemot Bankas Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī informāciju, kura publicējama saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
 • Bankas mājaslapā sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Banku un mājaslapas apmeklētāju, un tā nav uzskatāma par Bankas pamudinājumu apmeklētājam izmantot Pakalpojumus, par kuriem sniegta informācija Bankas mājaslapā. 
 • Banka ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji veikt izmaiņas, izņemt vai papildināt Bankas mājaslapā publicēto informāciju.        

Bankas mājas lapas lietošanas noteikumi

 • Bankas mājaslapa ir Bankas īpašums. Bankai pieder intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Bankas mājaslapu vai tajā esošo informāciju, ja vien nav norādīts savādāk. 
 • Bankas mājās lapā iekļautās informācijas izmantošana ir atļauta tikai personīgai lietošanai, to ir atļauts pārlūkot vai izmantot tikai personiskām vajadzībām. Bankas mājaslapā iekļautās informācijas reproducēšana, izplatīšana, pārveidošana, pavairošana vai papildināšana ir aizliegta bez iepriekšējas Bankas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 
 • Bankas mājaslapā ietvertās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz Banku kā autortiesību īpašnieci ir obligāta.
 • Bankai ir tiesības pārtraukt Bankas mājaslapas vai tās atsevišķu sadaļu darbību saistībā ar Bankas mājaslapas uzturēšanas un darbības uzlabošanas pasākumiem vai sakarā ar tādu apstākļu iestāšanos, kuru dēļ Bankas mājaslapā iekļautā informācija zaudē aktualitāti.