Ērti, ātri, izdevīgi
Faktorings
Saņemiet naudu par precēm vai pakalpojumiem uzreiz
Sazināties ar banku
Kāpēc izvēlēties Expobank
Līdz pat 90 %
Līdz pat
90 %
Saņemiet finansējumu līdz pat 90% no izrakstīto rēķinu summas
Līdz 120 dienām
Līdz
120 dienām
Izmantojiet iespēju piedāvāt klientiem garākus rēķinu samaksas termiņus līdz 120 dienām
Sākot no 100 000 €
Sākot no
100 000 
Faktoringa pakalpojums pieejams par rēķinu kopsummu sākot no 100 000 Eur

Ieguvumi, izmantojot faktoringu

Expobank piedāvā iekšzemes un eksporta faktoringu, kas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt gan vietējo, gan ārvalstu klientiem izrakstīto rēķinu finansēšanu

 • Piedāvājiet klientiem ērtākus rēķinu samaksas termiņus
 • Administrējiet un kontrolējiet pircēju un pasūtītāju norēķinus
 • Izmantojiet apgrozāmos līdzekļus citiem svarīgiem mērķiem
 • Uzlabojiet un prognozējiet naudas plūsmu
 • Izmantojiet iespēju paaugstināt sava uzņēmuma likviditāti
 • Saņemiet atlaides no piegādātājiem, paātrinot norēķinus ar viņiem
 • Veltiet vairāk laika pamatbiznesam, uzticot rēķinu apmaksas kontroli un naudas iekasēšanu bankai
 • Izmantojiet pircēju pēcapmaksas rēķinus kā nodrošinājumu
 • Saņemiet izdevīgākus tarifus citiem Expobank pakalpojumiem

 

Saņemt bankas konsultāciju


Nepieciešamie dokumenti faktoringa saņemšanai

 • Pieteikums faktoringa saņemšanai un tā parakstītāja personu apliecinoša dokumenta kopija
 • Klienta statūtu aktuālās redakcijas kopija
 • Citās bankās esošo klienta kontu pārskatu izdrukas vismaz par pēdējo pusgadu
 • Finanšu informācija:
  • Auditēts finanšu gada pārskats par pēdējo pilno finanšu gadu
  • Operatīvais finanšu pārskats par pēdējiem 3, 6 vai 9 mēnešiem
  • Lielāko finanšu pārskata pozīciju atšifrējumi
 • Debitoru un kreditoru apgrozījuma pārskats par pēdējo pilno gadu un par pēdējo ceturksni, pārdošanas atskaite ar debitoru vecumu struktūru.
 • Informācija par pircējiem:
  • Darījuma līguma kopija
  • Preču pārdošanas rēķinu kopijas par pēdējiem 2-3 darījumiem un apmaksas dokumentu kopijas
  • Pircēja finanšu pārskati