Sūdzības un ierosinājumi

Saviem klientiem Expobank cenšas sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus un izcilu apkalpošanas servisu

Ierosinājumi

Banka labprāt uzklausīs un izskatīs visus Jūsu ierosinājumus un atsauksmes, kuras Jūs varat iesniegt:

  1. personīgi ierodoties Bankā Kr. Valdemāra iela 19, Rīgā
  2. nosūtot ar pasta starpniecību, adresējot AS Expobank, Kr. Valdemāra iela 19, Rīga, LV–1010
  3. nosūtot e-pastu uz adresi: info@expobank.eu
  4. nosūtot ar internetbankas starpniecību
  5. piezvanot pa tālruni uz numuriem: +371 67043510 vai +371 67043503

Sūdzības

Banka palīdzēs saviem klientiem katrā situācijā un iespēju robežās atrisinās radušās problēmas. Sūdzību rakstveidā Jūs varat iesniegt:

  1. personīgi ierodoties bankā Kr. Valdemāra iela 19, Rīgā
  2. nosūtot ar pasta starpniecību, adresējot AS Expobank Kr. Valdemāra iela 19, Rīga, LV–1010
  3. nosūtot pa elektronisko pastu uz adresi : info@expobank.eu
  4. nosūtot ar internetbankas starpniecību

Iesniegtās sūdzības banka izskatīs operatīvi un bez maksas, ievērojot objektivitātes, efektivitātes un taisnīguma principus

Banka izskata iesniegtās sūdzības Vispārējos pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos, ar kuriem Jūs varat iepazīties šeit